Tuyển dụngTuyển dụng

TaGiDa hoan nghênh các bạn nào có niềm đam mê và ước mơ thăng tiến trong nghành nghề kinh doanh thực phẩm. Hãy tham gia với chúng tôi và mang hương vị riêng của mình cũng như những sản phẩm tuyệt vời đến với các khách hàng yêu quý nhất.

Miêu Tả Sơ Bộ Công Việc:

 • Tham mưu, đề xuất cho Ban lãnh Đạo việc xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty.
 • Dự báo thường xuyên về cung, cầu giá cả hàng hóa thị trường trong phạm vị toàn quốc nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Phân tích thị trường, tìm thị trường, khách hàng cho Công ty, đảm bảo nguồn khách hàng luôn ổn định.

Vui lòng tải file đính kẻm để biết thêm thông tin tuyển dụng.

Miêu Tả Sơ Bộ Công Việc:

 • Đẩy mạnh sản lượng hàng bán, doanh thu và thị phần thuộc kênh hiện đại được phân công.
 • Quản lý danh sách khách hàng. Triển khai các hợp đồng phát triển khách hàng với các khách hàng đươc phân công.
 • Tổ chức và thực hiện việc bán hàng tại khu vực được giao. Viếng thăm khách hàng định kỳ theo kế hoạch.

Vui lòng tải file đính kẻm để biết thêm thông tin tuyển dụng.

Miêu Tả Sơ Bộ Công Việc:

 • Xây dựng danh sách khách hàng, tuyến bán hàng thuộc kênh HORECA được phân công.
 • Khai thác khách hàng mới, mở rộng thị trường, thị phần.

Vui lòng tải file đính kẻm để biết thêm thông tin tuyển dụng.

Miêu Tả Sơ Bộ Công Việc:

 • Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao.
 • Hỗ trợ các hoạt động Marketing bằng cách soạn thảo, định dang, báo cáo các thông tin và tài liệu.
 • Đạt được các mục tiêu Marketing của tổ chức bằng cách đạt được các kết quả liên quan theo yêu cầu, theo các kế hoạch Marketing, chương trình quảng cáo khuyến mãi.

Vui lòng tải file đính kẻm để biết thêm thông tin tuyển dụng.

Miêu Tả Sơ Bộ Công Việc:

 • Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban trong Công Ty trình Giám Đốc phê duyệt.
 • Truyền đạt thông tin của Giám Đốc tới các phòng ban liên quan và nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban trong Công Ty cho Giám Đốc.
 • Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của Giám Đốc.
 • Hỗ trợ công việc cho Giám Đốc.

Vui lòng tải file đính kẻm để biết thêm thông tin tuyển dụng.

Google