COCACOLA
Coca Diet 8.5OZCOCACOLA
Coca Diet 8.5OZ

Coca không đường, đóng trong những chai nhôm với hình dáng chai thủy tinh truyền thống.

8.5 FL OZ (250ml)
Google