KIRKLAND
Hạt Hạnh NhânKIRKLAND
Hạt Hạnh Nhân

Hạt hạnh nhân có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và là thanh phần trong các món ăn

48 WT OZ (1.36kg)
Google