KIRKLAND
Hạt Hỗn Hợp Không Muối KIRKLAND
Hạt Hỗn Hợp Không Muối

Sản phẩm tổng hợp của 4 loại hạt khác nhau: Hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt hồ đào, hạt hồ trăn mang hương vị đặc trưng của từng loại hạt.

2.5 WT LB (1.13kg)
Google