LAY'S
Khoai Tây ChiênLAY'S
Khoai Tây Chiên

Quên đi nỗi buồn và thư giãn với hương vị khoai tây truyền thống của Lay's Stax.

6.5 WT OZ (184g)
Google