RUFFLES
Khoai Tây Chiên Chấm SốtRUFFLES
Khoai Tây Chiên Chấm Sốt

Khi bạn muốn một loại snack cổ điển, hãy chọn Ruffles Original. Ngoài những lát khoai tây giòn tang, thì trong túi Ruffles Original còn 1 loại sốt đặc biệt của Fritolay.

6.5 WT OZ (184g)
Google