ANDES
Sôcôla Bạc Hà CayANDES
Sôcôla Bạc Hà Cay

2 lớp bạc hà và 1 lớp sôcôla, Andes Mint Parfait Thins the mát hơn, sảng khoái hơn.

4.67 OZ (132g)
Google