7UP
Soda Chanh7UP
Soda Chanh

Mang hương vị truyền thống. Hoàn toàn không có Caffeine, giúp giải tóa cơn khát, tạo phấn khởi cho ngày mới.

12 FL OZ (355ml)
Google