BROWN & HALEY
Bánh Hạnh Nhân Bọc Nhân Các LoạiBROWN & HALEY
Bánh Hạnh Nhân Bọc Nhân Các Loại

Sản phẩm gồm 4 loại: Bánh Sôcôla Nhân Bơ Đường Bọc Hạnh Nhân, Bánh Sôcôla Đắng Nhân Bơ Đương Bọc Hạnh Nhân, Bánh Sôcôla Nhân Cà Phê Bọc Hạt Điều và Sôcôla Nhân Bơ Đường Bọc Hạt Điều

10 OZ (284g)
Google