COCACOLA
Coca Ít CaloCOCACOLA
Coca Ít Calo

Coca Life giảm 35% lượng calo so với coca-cola truyền thống bằng cách sử dụng đường mía và chiết xuất từ lá stevia. Cho bạn thức uống tốt cho sức khỏe, tận hưởng cuộc sống.

12 FL OZ (355ml)
Google