COCACOLA
Coca Zero 8.5OZCOCACOLA
Coca Zero 8.5OZ

Coca Zero mang hương vị tuyệt vời của Coca-Cola nhưng hoàn toàn không có calo. Được giới thiệu vào tháng 6 năm 2006, Coca Zero cho bạn một thưởng thức một thức uống tuyệt vời và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

8.5 FL OZ (255ml)
Google