KIRKLAND
Kẹo Cao Su Hương Đường NgàoKIRKLAND
Kẹo Cao Su Hương Đường Ngào

Kẹo mềm Calcium Soft Chews với thành phần chính gồm 500 IU vitamin D; 40 mcg vitamin K; 500 mg calcium thơm ngon vị chocolate và vanilla là lựa chọn thích hợp nhu cầu canxi hàng ngày Không đường, phù hợp ăn kiêng.

180ct
Google