TRIDENT
Kẹo Cao Su Hương QuếTRIDENT
Kẹo Cao Su Hương Quế

Sự bùng nộ hương vị quế thơm lừng trong miệng bạn. Đem đến cho bản trải nghiệm vị giác đặc biệt nhất.

18ct
Google