TOSTITOS
Khoai Tây Chiến Chấm Sốt Phô MaiTOSTITOS
Khoai Tây Chiến Chấm Sốt Phô Mai

Trong một bữa tiệc âm nhạc, đây là thời gian để làm nóng không khí với tostitos crispy rounds. Không hương vị nhân tạo, không chất bảo quản, không bột ngọt, gluten. Vị ngon cho bạn thêm niềm vui..

10 WT OZ (283g)
Google