LAY'S
Khoai Tây Chiên Vị Thịt NướngLAY'S
Khoai Tây Chiên Vị Thịt Nướng

Một trong những hương vị tuyệt vời của Lay's .... khoai tây chiên với hương vị thịt nướng BBQ.

6.5 WT OZ (184g)
Google