PERRIER
Nước Khoáng Có GasPERRIER
Nước Khoáng Có Gas

Nước khoáng có gas perrier cung cấp nhiều các khoáng chất tự nhiên. Dùng pha cocktail hoặc các thức uống khác đều rất tốt

11 FL OZ (330ml)
Google