KIRKLAND
Hạt Hỗn Hợp KIRKLAND
Hạt Hỗn Hợp

Hộp hỗn hợp hạt dinh dưỡng Kirkland Mixed Nuts bao gồm 5 loại hạt: Hạt mắc ca, Hạt hạnh nhân, Hạt hồ đào, Quả hạch Brazin, Hạt điều.

2.5 WT LB (1.13kg)
Google