KIRKLAND
Hạt Hỗn HợpKIRKLAND
Hạt Hỗn Hợp

Với 3 loại trong cùng 1 hộp sản phẩm: hạt hạnh nhân, hạt điều, và đậu phộng cung cấp nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, tốt cho sức khỏe.

Hạt hạnh nhân: 2 WT OZ
Hạt đậu phộng : 2WT OZ
Hạt điều: 2 WT OZ
Google