GHIRARDELLI
Sôcôla 4 Loại Hương VịGHIRARDELLI
Sôcôla 4 Loại Hương Vị

Ghirardelli Chocolate là sự kết hợp độc đáo giữa sôcôla hảo hạn với lớp nhân mềm mịn nhiều vị khác nhau bên trong cho bạn thưởng thức.

26.48 OZ (751.4g)
Google