KIRKLAND
Hạt Hồ ĐàoKIRKLAND
Hạt Hồ Đào

Hạt pecan (thường được gọi hạt hồ đào) khi ăn mỗi ngày sẽ giúp tăng lượng antioxidant trong cơ thể, và sẽ giúp bảo vệ tim mạch.

32 WT OZ (907g)
Google