SUN-MAID
Mận Sấy Khô SUN-MAID
Mận Sấy Khô

Trái cây và chất sơ, đó là những gì mà Sun-Maid Pitted Plums định nghĩa cho bạn. Bạn sẽ tìm thấy một hương vị tuyệt vời và thơm ngon trong sản phẩm này

17.6 WT OZ (500g)
Google